دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۴۳۶ مورد.
پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

از ۰۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۳ آبان ۱۳۹۷

پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

از ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷

پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷

دوره آموزشی ساخت باغ شیشه ای (تراریوم)

دوره آموزشی ساخت باغ شیشه ای (تراریوم)

از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷

دوره دوم پرماکالچر برای کودکان

دوره دوم پرماکالچر برای کودکان

از ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

از ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷