دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
کارگاه آموزشی نرم افزار کلید فولاد

کارگاه آموزشی نرم افزار کلید فولاد

از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

کارگاه مقاله نویسی ISI

کارگاه مقاله نویسی ISI

از ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

از ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

آموزش هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱ (دوره سوم)

آموزش هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱ (دوره سوم)

از ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

از ۰۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۶ فروردین ۱۴۰۰