کارگاه آموزشی الکترومایوگرافی

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساختمان بلوک ۲ آموزشی طبقه پنجم سالن اجتماعات دانشکده علوم و فن آوریهای پزشکی

تاریخ : از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱ روز

ظرفیت : ۲۱

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ کارگاه آموزشی الکترومایوگرافی EMG (از ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰) ‎ریال۷۰۰٬۰۰۰

کارگاه آموزشی الکترومایوگرافی