نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترک

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترک (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترک

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.