تئوری های معاصر روابط بین الملل و چالش های آن با جریانات معاصر

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ تئوری های معاصر روابط بین الملل و چالش های آن با جریانات معاصر (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

تئوری های معاصر روابط بین الملل و چالش های آن با جریانات معاصر

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.