حقوق بورس و اوراق بهادار

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ حقوق بورس و اوراق بهادار (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

حقوق بورس و اوراق بهادار

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.