اندیشه های سیاسی در ایران

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ اندیشه های سیاسی در ایران (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۱٬۵۰۰٬۰۰۰

اندیشه های سیاسی در ایران

تاریخ برگزاری دوره متعاقباً اعلام می شود.