حقوق مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاری

مکان : تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ساختمان دکتر حسن حبیبی،طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۰۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۲ روزه-۴ ساعته- ۸تا ۱۲

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ حقوق مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاری (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.