آیین دادرسی مدنی کاربردی

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۲ روزه- ۸ساعته- ساعت ۸ تا ۱۶

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ آیین دادرسی مدنی کاربردی (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

آیین دادرسی مدنی کاربردی

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.