آشنایی با نظریات جامعه شناسی

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حسن حبیبی، طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ آشنایی با نظریات جامعه شناسی (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۱٬۵۰۰٬۰۰۰

آشنایی با نظریات جامعه شناسی

تاریخ برگزاری دوره متعاقباً اعلام می شود.