فهم و شناخت رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

مکان : تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ساختمان دکتر حسن حبیبی،طبقه چهارم کتابخانه مرکزی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی

تاریخ : از ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۱ روزه-۸ ساعته

ظرفیت : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۳

روش های ثبت نام
۱ فهم و شناخت رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری (از ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

فهم و شناخت رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

 

شرایط داوطلبان:

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل

۲- مطالعه اسناد دیوان بین المللی دادگستری و منابع معرفی شده قبل از کارگاه برای شرکت کنندگان ضروری است.

این دوره برگزار نمی شود.