پرماکالچر برای کودکان

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر

تاریخ : از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰

طول دوره : چهار ساعت

ظرفیت : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۱۲

روش های ثبت نام
۱ پرماکالچر برای کودکان ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

پرماکالچر برای کودکان