کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

مکان : محل برگزاری: تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساختمان علوم انسانی

تاریخ : از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰

طول دوره : ۱روز

ظرفیت : ۳۵

ظرفیت باقیمانده : ۲

روش های ثبت نام
۱ کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی (از ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۰۰تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰) ‎ریال۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

برای گروه‌های سنی و محیط‌های مختلف

 

راهنمای استفاده از مکمل برای ورزشکاران حرفه‌ای

راهنمای استفاده از مکمل برای ورزشکاران نوجوان

راهنمای استفاده از مکمل برای ورزشکاران مصدوم

راهنمای استفاده از مکمل برای ورزشکاران زن

راهنمای استفاده از مکمل در محیط گرم، سرد و ارتفاع برای ورزشکاران