کارگاه عملی ۲روزه آموزش طراحی تمرینات در آب با رویکرد ارتقاء سلامت و عملکرد عصبی عضلانی

مکان : تهران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

تاریخ : از ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲روزه

ظرفیت : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۶

روش های ثبت نام
۱ کارگاه عملی ۲روزه آموزش طراحی تمرینات در آب با رویکرد ارتقاء سلامت و عملکرد عصبی عضلانی (از ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۳٬۹۰۰٬۰۰۰

کارگاه  عملی ۲روزه آموزش طراحی تمرینات در آب    با رویکرد ارتقاء سلامت و عملکرد عصبی عضلانی

لطفاً پس از ثبت نام به اقای مجد اطلاع دهید

 

تاریخ ۱ و ۲بهمن مخصوص آقایان

تاریخ۱ و ۳ بهمن خصوص بانوان

با حضور مدرسانی از کمیته پزشکی فدراسیون جهانی شنا

کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عناوین مورد بحث: مقدمه و تعاریف فیزیولوژی، اصول طراحی تمرین و بررسی های لازم قبل از شروع، تمرینات ناحیه مرکزی بدن و ستون فقرات، تمرینات اندام فوقانی، تمرینات اندام تحتانی، تمرینات برای گروه های خاص، کارگاه عملی آشنایی با تجهیزات در محیط استخر و تمرینات ناحیه مرکزی و ستون فقرات در آب، کارگاه عملی تمرینات اندام فوقانی، تحتانی و تمرینات گروه های خاص