بازآفرینی شهری

مکان : تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساختمان علوم انسانی طبقه چهارم جنوبی سالن پروفسور حسابی

تاریخ : از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت : ۴۵

ظرفیت باقیمانده : ۳

روش های ثبت نام
۱ بازآفرینی شهری (از ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰) ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

بازآفرینی شهری
  • مبانی نظری و جایگاه بازآفرینی در اسناد توسعه ملی و شهری
  • ارائه الگوها و نمونه‌های اجرایی موفق و معرفی شاخص‌های موفقیت پروژه‌ها
  • سخنران ویژه دکتر روستا عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران
  • با حضور دکتر فروزش رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات
  • با راهبری و هماهنگی دکتر سرور مدیر گروه جغرافیا