پرماکالچر برای کودکان

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر

تاریخ : از ۰۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰

طول دوره : چهار ساعت

ظرفیت : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۱۱

روش های ثبت نام
۱ پرماکالچر برای کودکان ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

پرماکالچر برای کودکان