کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسی

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،ساختمان بلوک ۲ آموزشی

تاریخ : از ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۸

روش های ثبت نام
۱ کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسی (از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰) ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسی