پرماکالچر برای کودکان

مکان : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر

تاریخ : از ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰

طول دوره : چهار ساعت

ظرفیت : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۱۱

روش های ثبت نام
۱ پرماکالچر برای کودکان ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

پرماکالچر برای کودکان