کارگاه نانوبیوتکنولوژی

تاریخ : از ۱۲ دی ۱۳۹۷ تا ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۲ تا ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۸

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ کارگاه نانوبیوتکنولوژی (از ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۶تا ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۸) ‎ریال۷۰۰٬۰۰۰

کارگاه نانوبیوتکنولوژی