کارگاه مقاله نویسی علمی

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساختمان علوم انسانی

تاریخ : از ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰

طول دوره : ۹ ساعت

ظرفیت : ۲۵

ظرفیت باقیمانده : ۳

روش های ثبت نام
۱ کارگاه مقاله نویسی علمی (از ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰) ‎ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰

کارگاه مقاله نویسی علمی

اهداف کارگاه:

  • یادگیری فنون نگارش
  • آشنایی با انواع نشریه و انواع مقالات
  • بررسی روشهای مختلف جستوجوی مقالات
  • یادگیری چگونگی قالب بندی و تنظیمات نگارش