تحلیل های آماری پیشرفته Amos

مکان : آنلاین ۲۲ آبان از ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۲۳ آبان از ساعت ۸ الی ۱۱ توجه: لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد نام کاربری و رمز عبور کد ملی می باشد توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردین، spam را چک نمایید.

تاریخ : از ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰

طول دوره : ۶ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ کلیه متقاضیان (از ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۹تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۹) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تحلیل های آماری پیشرفته  Amos

  نرم افزار Amos چیست؟

Amos مخفف عبارات Analysis of moment structures می باشد .  Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای یارانه ای دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند.

اعضاء محترم هیات علمی ، پژوهشگران ،  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ، پس از آشنائی با این نرم افزار ، خواهند توانست راساً تحلیل گر آماری پژوهش  های خود بوده و با استفاده از نرم افزار Amos به شیوه ترسیمی ، مدل سازی معادلات ساختاری  پروژه خود را انجام دهند،                                                                                                                                                                                                                                                                         ازنرم افزار Amos جهت محاسبات تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. برونداد این نرم افزار به صورت گرافیکی و ترسیمی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل می کند .                                                                                                                 این نرم افزار ، امکان مدیریت داده ها به اشکال مختلف را داراست و به خوبی می تواند داده ها را در قالب های مختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتریس های واریانس ـ کوراریانس یا همبستگی از سایر نرم افزارها فراخواند. از دیگر ویژگی های این نرم افزار توانایی مدیریت داده های چندگروهی است به نحوی که می‌توان مدل ها را برای نمونه های مختلف مورد آزمون قرار داد و نتایج را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد.

مروری بر مقاله هایی که تحلیل داده های آن ها بر مبنای مدل سازی قرار دارد نشان می دهد که این کارگاه به خوبی جای خود را در میان کارگاه های رایانه ای موجود در زمینه مدل سازی باز کرده و به سرعت استفاده از آن در حال گسترش است. با توجه به این که در حال حاضر به روز کردن و عرضه این نرم افزار توسط شرکت SPSS انجام می شود و این نرم افزار به همراه نگارش های 16 به بعد نرم افزار SPSS عرضه می شود، تا حدودی این انتظار وجود دارد که عمومیت استفاده از آن به تدریج به اندازه عمومیت استفاده از نرم افزار SPSS شود

دانش پذیر درآخر دوره ها باید بتواند :

الف- تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و  مقاله های علمی خود را  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS.  و Amos، شخصا انجام دهد ، که این امر شامل موضوعات زیر خواهد بود :       

                الف-  همبستگی                                                                                                                                                                                                                        ب -  رگرسیونِ خطی ساده                                                                                               

ج-   رگرسیونِ چند گانه                                                                                                                                                                                                                                د -   تحلیل مسیر                                                                                                                                                                                                                                          ه رگرسیونِ چند متغیره                                                                                                                                                          

          و تحلیل عاملی 


تعداد بازدید:۸۲