کارگاه سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ( HACCP)

مکان : به صورت آنلاین برگزار میشود

تاریخ : از ۲۵ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

روش های ثبت نام
۱ ویژه متقاضیان (از ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷تا ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کارگاه سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ( HACCP)

توجه:

لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد

نام کاربری و رمز عبور کد ملی میباشد

توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردین، spam  را چک نمایید. 

اهداف 

آشنایی با HACCP

آشنایی با اصول سیستم HACCP

شناسایی نقاط کنترلی 

شناسایی نقاط کنترل بحرانی 

آشنایی با طراحی سیستم HACCP


تعداد بازدید:۵۸۸