کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

مکان : حضوری- آزمایشگاه تشخیص طبی (با رعایت کلیه مقررات و پروتکل های بهداشتی) فروردین لغایت ۶ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹ الی ۱۷ (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۲۱۸۴۱۷۸۶۷ تماس حاصل فرمائید.)

تاریخ : از ۰۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۶ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴ تا ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۴

طول دوره : ۴۰ ساعت

ظرفیت کل : ۷

روش های ثبت نام
۱ کلیه متقاضیان (از ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۸تا ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۸) ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

*الزامات پذیرش و جوابدهی

*نسخه خوانی و آموزش آزمایش های هم گروه

*آشنایی با آزمایش ها(شرایط بیمار و نمونه گیری)


تعداد بازدید:۲۹۷