کارگاه مقاله نویسی ISI

مکان : به صورت آنلاین برگزار میشود - ۲۱ اسفند ماه ۹۹ - ساعت ۱۱ الی ۱۵

تاریخ : از ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۴۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان واحد علوم و تحقیقات (از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۰تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ سایر متقاضیان (از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰) ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کارگاه مقاله نویسی ISI

توجه:

لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد

نام کاربری و رمز عبور کد ملی میباشد

توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردید، spam  را چک نمایید. 


تعداد بازدید:۷۷۱