کارآموزی مهارت های تخصصی ژنتیک مولکولی،ایمنولوژی و ایمنواسی

مکان : حضوری- آزمایشگاه تشخیص طبی (با رعایت کلیه مقررات و پروتکل های بهداشتی) ۷ الی ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۷ (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۲۱۸۴۱۷۸۶۷ تماس حاصل فرمائید.)

تاریخ : از ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴ تا ۰۶ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۴

طول دوره : ۴۸ ساعت

ظرفیت کل : ۵

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ ویژه متقاضیان (از ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۸تا ۰۶ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۸) ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کارآموزی مهارت های تخصصی ژنتیک مولکولی،ایمنولوژی و ایمنواسی

تعداد بازدید:۳۴۱