آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

مکان : آنلاین Adobe Connect (ساعت ۸ صبح الی ۱۴)

تاریخ : از ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۷ تا ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۷

طول دوره : ۶ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان واحد علوم و تحقیقات (شناسه پرداخت ۴۴۴۴۰۵) (از ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱۷تا ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱۷) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ سایر متقاضیان (شناسه پرداخت ۴۴۴۴۰۵) (از ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱۷تا ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱۷) ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۹۹