کارگاه آموزشی نرم افزار کلید فولاد

مکان : به صورت آنلاین برگزار میشود - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ساعت ۹ الی ۱۲

تاریخ : از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ ویژه متقاضیان (شناسه پرداخت ۴۴۴۴۴۰۵) (از ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۱تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰) ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی نرم افزار کلید فولاد

تعداد بازدید:۲۸۱