الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

مکان : آنلاین****توجه: لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد نام کاربری و رمز عبور کد ملی میباشد توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردید، spam را چک نمایید.

تاریخ : از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۲ تا ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۲

طول دوره : ۶ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

روش های ثبت نام
۱ کلیه متقاضیان(شناسه پرداخت ۴۴۴۴۰۵) (از ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶تا ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶) ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

تعداد بازدید:۱۴۷