کارگاه آموزش برنامه نویسی متلب در مهندسی آب

مکان : آنلاین برگزار میشود - در تاریخ ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

تاریخ : از ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۴۹ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۳ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰

طول دوره : ۶ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ کلیه متقاضیان (شناسه پرداخت ۴۴۴۴۰۵) (از ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۷تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کارگاه آموزش برنامه نویسی متلب در مهندسی آب

لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد

نام کاربری و رمز عبور کد ملی میباشد

توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردید، spam را چک نمایید.


تعداد بازدید:۱۲۰