دکتر بهراد محبوبی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


شبیه ساز CTNS

شبیه ساز CTNS

از ۰۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مدیریت کد منبع با استفاده از Git

مدیریت کد منبع با استفاده از Git

از ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

Latex

Latex

از ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بهینه سازی با نرم‌افزار LINGO

بهینه سازی با نرم‌افزار LINGO

از ۰۸ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

شبیه‌ساز NS۳

شبیه‌ساز NS۳

از ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷

سیستم‌عامل لینوکس مبتنی بر LPIC۱

سیستم‌عامل لینوکس مبتنی بر LPIC۱

از ۱۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷