رضاباباخانی

رضاباباخانی

مدرس دوره های آموزشی معماری و هوش مصنوعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

عضو بنیاد علم ایران 

 برگزیده جشنواره شبکه پژوهشگران ایران

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره اول)

معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره اول)

از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸

معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره دوم)

معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره دوم)

از ۰۲ مهر ۱۳۹۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

معماری و هوش مصنوعی (سطح دوم) (دوره اول)

معماری و هوش مصنوعی (سطح دوم) (دوره اول)

از ۰۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره سوم)

معماری و هوش مصنوعی (سطح یک) (دوره سوم)

از ۰۵ دی ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

معماری و هوش مصنوعی(دوره دوم سطح ۲)

معماری و هوش مصنوعی(دوره دوم سطح ۲)

از ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹