دکتر علیرضا هویدا

دکتر علیرضا هویدا

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


آموزش پیشرفته SPSS

آموزش پیشرفته SPSS

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

از ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

آموزش AMOS

آموزش AMOS

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

تحلیل های آماری پیشرفته  Amos

تحلیل های آماری پیشرفته Amos

از ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹