دکتر علیرضا هویدا

دکتر علیرضا هویدا

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


آموزش پیشرفته SPSS

آموزش پیشرفته SPSS

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

از ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

آموزش AMOS

آموزش AMOS

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

تحلیل های آماری پیشرفته  Amos

تحلیل های آماری پیشرفته Amos

از ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰