دکتر کامیار کریم پور

دکتر کامیار کریم پور

*مدرک کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه ادیان

*مدرک کارشناسی ارشد ادیان از دانشگاه ادیان

*مدرک دکتری طب سوزنی از پردیس علم و صنعت

دارای گواهینامه طب سوزنی از دانشگاه همدرد هندوستان

*دارای گواهینامه طب سنتی از هندوستان

*دارای گواهینامه آشنایی با گیاهان دارویی از هندوستان

و...

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


آشنایی با گیاهان دارویی

آشنایی با گیاهان دارویی

از ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۹