دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۲۱ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1مدیریت زماناز ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰علوم انسانیثبت نام
2آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژهاز ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
3Silvaco TCADاز ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۰کامپیوترثبت نام
4آشنایی با علوم اعصاب شناختی-مغز چگونه معتاد می شود-Addicted Brainاز ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیثبت نام
5آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۳از ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷۰۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
6آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۲از ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
7آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۱از ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰فنی و مهندسیمشاهده
8دوره آموزشی مقدماتی بهینه‌سازی استخراج معادن روباز و برنامه‌ریزی راهبردی معدن با نرم‌افزار ژئوویا ویتل (GEOVIA Whittle Training Course – Fundamental)از ۲۹ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰فنی و مهندسیمشاهده
9کارگاه آمادگی آزمون EPTاز ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰علوم انسانیثبت نام
10طراحی، تحلیل و ساخت تجهیزات ارتوپدی با بومی سازی صنایع مربوطهاز ۱۳ دی ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیمشاهده
11بیومکانیک ستون فقراتاز ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیثبت نام
12کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه¬های تحقیق و پژوهش در علوم مهندسی- از ساعت ۱۳-۱۱از ۰۱ دی ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷۱۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰فنی و مهندسیمشاهده
13کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه¬های تحقیق و پژوهش در علوم مهندسی - از ساعت ۱۱-۹از ۱۳ دی ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷۱۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰فنی و مهندسیمشاهده
14آموزش فن بیان و هوش جامعاز ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۷:۰۰علوم انسانیثبت نام
15آشنایی با فرآیند تدوین پروپوزالاز ۲۵ دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۰منابع طبیعی و محیط زیستمشاهده
16مقاله نویسی و شیوه های استخراجاز ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۰۶ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
17کاربرد نرم افزارANSYS_CFX در مدلسازی پدیده های هیدرولیکیاز ۰۳ دی ۱۳۹۷ تا ۰۳ دی ۱۳۹۷۱۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۰فنی و مهندسیمشاهده
18آشنایی با مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار WMSاز ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۱۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۰کامپیوترمشاهده
19کارگاه نانوبیوتکنولوژیاز ۱۲ دی ۱۳۹۷ تا ۱۲ دی ۱۳۹۷۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۲۳:۲۸کشاورزیمشاهده
20سمینار نانو بیوتکنولوژی در هزاره سوماز ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۲۳:۲۸کشاورزیمشاهده
21اندازه گیری ضربان قلب توسط میکرو کنترلراز ۲۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷۲۲ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیمشاهده
22چگونه ایده خود را به ثبت برسانیم؟از ۰۵ دی ۱۳۹۷ تا ۰۵ دی ۱۳۹۷نا محدودپزشکی- دامپزشکیثبت نام
23تدوین طرح کسب و کاراز ۰۴ دی ۱۳۹۷ تا ۰۴ دی ۱۳۹۷۰۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
24الگوریتم ومبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته وتستاز ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیمشاهده
25آموزش تئوری وعملی محلول سازی کاربردی( آماده سازی نمونه ها) در آزمایشگاهاز ۲۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۲۰:۰۰علوم پایهمشاهده
26رشد عزت نفساز ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
27آموزش مفاهیم معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSاز ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۷۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
28کارگاه یکروزه مقاله نویسی و روش تحقیقاز ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰فنی و مهندسیثبت نام
29آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس Mendelyاز ۰۴ دی ۱۳۹۷ تا ۰۴ دی ۱۳۹۷۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پزشکی- دامپزشکیمشاهده
30نحوه نگارش مقالهاز ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۷۰۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۲۳:۱۳کشاورزیثبت نام