دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده علوم وفناوریهای پزشکی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
آموزش AMOS

آموزش AMOS

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

از ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

آموزش پیشرفته SPSS

آموزش پیشرفته SPSS

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

مبانی کشت ۲ بعدی سلول

مبانی کشت ۲ بعدی سلول

از ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار زوترو

آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار زوترو

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

آموزش نرم افزار SPSS

آموزش نرم افزار SPSS

از ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تشریح قلب

کارگاه آموزشی تشریح قلب

از ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸