دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۵۲۱ مورد.
مدیریت زمان

مدیریت زمان

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

Silvaco TCAD

Silvaco TCAD

از ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۳

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۳

از ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی  A۱/۲

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۲

از ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی   A۱/۱

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۱

از ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه آمادگی آزمون EPT

کارگاه آمادگی آزمون EPT

از ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷