دوره های آموزشی


نمایش ۸۲ تا ۹۰ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

از ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

کارگاه طراحی تمرینات با وزن بدن

کارگاه طراحی تمرینات با وزن بدن

از ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

دوره آنلاین نکته و تست مدارهای الکتریکی

دوره آنلاین نکته و تست مدارهای الکتریکی

از ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

دوره مربیگری فیتنس

دوره مربیگری فیتنس

از ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

آئین کار و اصول بهداشتی در صنایع غذایی

آئین کار و اصول بهداشتی در صنایع غذایی

از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰

کارگاه آشنایی با ستاره شناسی مدرن

کارگاه آشنایی با ستاره شناسی مدرن

از ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ تیر ۱۴۰۰

کارگاه آموزش برنامه نویسی متلب در مهندسی آب

کارگاه آموزش برنامه نویسی متلب در مهندسی آب

از ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۴۹ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰