دوره های آموزشی


نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
کارگاه کارآفرینی آنلاین تولید ورمی کمپوست

کارگاه کارآفرینی آنلاین تولید ورمی کمپوست

از ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley

آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley

از ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

آشنایی با کشت سلولی انسانی و جانوری

آشنایی با کشت سلولی انسانی و جانوری

از ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آنلاین (مدرس حرفه ای و بایدها و نبایدهای آموزش اثربخش)

کارگاه آنلاین (مدرس حرفه ای و بایدها و نبایدهای آموزش اثربخش)

از ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آنلاین (خلاقیت و ایده یابی در کسب و کار)

کارگاه آنلاین (خلاقیت و ایده یابی در کسب و کار)

از ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آنلاین (طراحی مدل کسب و کار)

کارگاه آنلاین (طراحی مدل کسب و کار)

از ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹