دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۹ تا ۲۷ مورد از کل ۷۷۶ مورد.
آموزش پیشرفته SPSS

آموزش پیشرفته SPSS

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

از ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه های تربیت مربی کودک ۲(ارتباط و تعامل با کودک)

کارگاه های تربیت مربی کودک ۲(ارتباط و تعامل با کودک)

از ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

از ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

دوره تربیت کارشناس و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره تربیت کارشناس و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

از ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۹

دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

از ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

کارگاه طراحی تمرینات با وزن بدن

کارگاه طراحی تمرینات با وزن بدن

از ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

دوره آنلاین نکته و تست مدارهای الکتریکی

دوره آنلاین نکته و تست مدارهای الکتریکی

از ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۹