دوره های آموزشی


نمایش ۱۹ تا ۲۷ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

از ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آنلاین DISC و هتلداری

کارگاه آنلاین DISC و هتلداری

از ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

وبینار تخصصی واکاوی روش های جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی

وبینار تخصصی واکاوی روش های جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی

از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

وبینار آنلاین نوآوری باز OPEN INNOVATIION

وبینار آنلاین نوآوری باز OPEN INNOVATIION

از ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

نگاهی کوتاه به پالایش و پیدایش نفت و آشنایی با دستگاه رئومتری

نگاهی کوتاه به پالایش و پیدایش نفت و آشنایی با دستگاه رئومتری

از ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰