دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۵۲۱ مورد.
کارگاه یکروزه مقاله نویسی و روش تحقیق

کارگاه یکروزه مقاله نویسی و روش تحقیق

از ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

نحوه نگارش مقاله

نحوه نگارش مقاله

از ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

خودشناسی با روش گروهی

خودشناسی با روش گروهی

از ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی رباتیک کودکان

کارگاه آموزشی رباتیک کودکان

از ۰۲ دی ۱۳۹۷ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

تربیت مربی رباتیک

تربیت مربی رباتیک

از ۰۲ دی ۱۳۹۷ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

نانوالیاف در پزشکی بازساختی

نانوالیاف در پزشکی بازساختی

از ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷