دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۴۶ تا ۵۴ مورد از کل ۷۷۶ مورد.
آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار زوترو

آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار زوترو

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه تخصصی آمادگی آزمون EPT

کارگاه تخصصی آمادگی آزمون EPT

از ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

آموزش نرم افزار SPSS

آموزش نرم افزار SPSS

از ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

شیوه نگارش مقالات ISI

شیوه نگارش مقالات ISI

از ۲۸ دی ۱۳۹۸ تا ۲۸ دی ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی استخراج  DNA  , الکتروفورز

کارگاه آموزشی استخراج DNA , الکتروفورز

از ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸