دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۶۴ تا ۷۲ مورد از کل ۵۲۱ مورد.
بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

اصول نگهداریو پرورش گیاهان آپارتمانی

اصول نگهداریو پرورش گیاهان آپارتمانی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷

کارگاه تئوری و عملی کشت سلول

کارگاه تئوری و عملی کشت سلول

از ۲۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷