دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۷۳ تا ۸۱ مورد از کل ۵۲۱ مورد.
کارگاه آزمون زبان ept

کارگاه آزمون زبان ept

از ۲۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷

کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی لیزر پزشکی

کارگاه آموزشی لیزر پزشکی

از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷

پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

از ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷

دوره آموزش رباتیک ویژه دانش آموزان

دوره آموزش رباتیک ویژه دانش آموزان

از ۱۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷

دوره تربیت مدرس رباتیک

دوره تربیت مدرس رباتیک

از ۲۶ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷