دوره های آموزشی


نمایش ۷۳ تا ۸۱ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
طراحی کسب و کار(Businese Model)

طراحی کسب و کار(Businese Model)

از ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ تا ۰۲ آذر ۱۳۹۹

آمادگی آزمون EPT (ویژه آزمون شهریور۹۹)

آمادگی آزمون EPT (ویژه آزمون شهریور۹۹)

از ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

آموزش AMOS

آموزش AMOS

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

کارگاه آموزشی علم سنجی و وب سنجی

از ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

آموزش پیشرفته SPSS

آموزش پیشرفته SPSS

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

از ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه های تربیت مربی کودک ۲(ارتباط و تعامل با کودک)

کارگاه های تربیت مربی کودک ۲(ارتباط و تعامل با کودک)

از ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

دوره فشرده آمادگی آزمون ept

از ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

دوره تربیت کارشناس و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره تربیت کارشناس و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

از ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۹