دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال برگزاری

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۶ مورد.
آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی   A۱/۱

آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱/۱

از ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی رباتیک کودکان

کارگاه آموزشی رباتیک کودکان

از ۰۲ دی ۱۳۹۷ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

تربیت مربی رباتیک

تربیت مربی رباتیک

از ۰۲ دی ۱۳۹۷ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه آمادگی آزمون EPT

کارگاه آمادگی آزمون EPT

از ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۷

آموزش کتیبه های پهلوی

آموزش کتیبه های پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان یونانی

آموزش زبان یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سریانی

آموزش خط سریانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط ختنی

آموزش خط ختنی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سغدی

آموزش خط سغدی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷