دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
آئین کار و اصول بهداشتی در صنایع غذایی

آئین کار و اصول بهداشتی در صنایع غذایی

از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰

کارگاه آشنایی با ستاره شناسی مدرن

کارگاه آشنایی با ستاره شناسی مدرن

از ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ تیر ۱۴۰۰

الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

الگوریتم و مبانی بیوشیمی مقدماتی به صورت نکته و تست

از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰

کارگاه کارآفرینی تولید کود بیولوژیک ورمی کمپوست

کارگاه کارآفرینی تولید کود بیولوژیک ورمی کمپوست

از ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۰