دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵ مورد.
فلسفه سیاسی تامس هابز

فلسفه سیاسی تامس هابز

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

فلسفه و هنر زندگی

فلسفه و هنر زندگی

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

فن ترجمه

فن ترجمه

از ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

از ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

زن در قرآن

زن در قرآن

از ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

آیات زندگی

آیات زندگی

از ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

روانشناسی جنایی کاربردی

روانشناسی جنایی کاربردی

از ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۳ تیر ۱۳۹۷

بررسی متون عرفانی مسیحی

بررسی متون عرفانی مسیحی

از ۲۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷