دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱۹ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
قراءت و شرح متون تاریخی فارسی

قراءت و شرح متون تاریخی فارسی

از ۱۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷

رویکردهای نوین کشف علمی جرائم

رویکردهای نوین کشف علمی جرائم

از ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷

قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی

از ۲۰ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷

داوری بین المللی پیشرفته

داوری بین المللی پیشرفته

از ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷