دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1فهم و شناخت رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستریاز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
2آشنایی با نظریات جامعه شناسیاز ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
3آیین دادرسی مدنی کاربردیاز ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
4حقوق مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاریاز ۰۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آبان ۱۳۹۷۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
5اندیشه های سیاسی در ایراناز ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
6حقوق بورس و اوراق بهاداراز ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۷۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
7آشنایی با شبیه سازی در دادگاهها وسازمان های بین المللیاز ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
8تئوری های معاصر روابط بین الملل و چالش های آن با جریانات معاصراز ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
9نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترکاز ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
10فلسفه سیاسی تامس هابزاز ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
11فلسفه و هنر زندگیاز ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۷۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
12فن ترجمهاز ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
13تربیت اسلامیاز ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷۰۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
14زن در قرآناز ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۷۰۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
15آیات زندگیاز ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
16روانشناسی جنایی کاربردیاز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۳ تیر ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
17آموزش و طریق فراگیری فقه و حقوق بر اساس منابع اینترنتیاز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
18بررسی متون عرفانی مسیحیاز ۲۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
19قراءت و شرح متون تاریخی فارسیاز ۱۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
20آیین دادرسی کیفری کاربردی(نواوری های قانون جدید)از ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
21رویکردهای نوین کشف علمی جرائماز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰علوم انسانیمشاهده
22تاریخ و تمدن اسلامی:بررسی انتقادی منابعاز ۲۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۷۲۲ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
23متن خوانی متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی: اعراب گذاری و ترجمهاز ۱۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷۱۵ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
24قراردادهای نفتیاز ۲۰ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
25داوری بین المللی پیشرفتهاز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۰علوم انسانیمشاهده