دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۱۹ تا ۲۷ مورد از کل ۸۱ مورد.
نقد ادبی

نقد ادبی

از ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرپوزال نویسی: اصول و شیوه ها

پرپوزال نویسی: اصول و شیوه ها

از ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه مقاله نویسی علمی

کارگاه مقاله نویسی علمی

از ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه واقعیت درمانی وتئوری انتخاب

کارگاه واقعیت درمانی وتئوری انتخاب

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

مقاله نویسی و شیوه های استخراج

مقاله نویسی و شیوه های استخراج

از ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷

کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسی

کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسی

از ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی

از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷