دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۸۱ مورد.
فن ترجمه

فن ترجمه

از ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۷ دی ۱۳۹۷

کارگاه EPT

کارگاه EPT

از ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷

کارگاه کینزیوتیپ

کارگاه کینزیوتیپ

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه ماساژ ورزشی

کارگاه ماساژ ورزشی

از ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

آموزش کتیبه های پهلوی

آموزش کتیبه های پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان یونانی

آموزش زبان یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سریانی

آموزش خط سریانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷