دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۵۹ مورد.
مدیریت  شبکه های علمی  و شبکه تحقیقات مندلی

مدیریت شبکه های علمی و شبکه تحقیقات مندلی

از ۰۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۸ آبان ۱۳۹۷

روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها

روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها

از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷

آموزش پایگاه داده SQL

آموزش پایگاه داده SQL

از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۷

آموزش پایگاه داده Access

آموزش پایگاه داده Access

از ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۷

ارتباطات و مبانی پیکربندی کلام

ارتباطات و مبانی پیکربندی کلام

از ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مهارت های ارتباطی و فن بیان

مهارت های ارتباطی و فن بیان

از ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷