دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۳۷ تا ۴۵ مورد از کل ۵۹ مورد.
ویراستاریو مدیریت اخبار

ویراستاریو مدیریت اخبار

از ۱۱ دی ۱۳۹۷ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷

آشنایی با رمان های معاصر عربی

آشنایی با رمان های معاصر عربی

از ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

تحقیق و شیوه های رساله نویسی

تحقیق و شیوه های رساله نویسی

از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۱ آذر ۱۳۹۷

ویراستاری حرفه ای

ویراستاری حرفه ای

از ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مسائل تربیتی فرزندان و فرزندپروری

مسائل تربیتی فرزندان و فرزندپروری

از ۲۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷

روش تحقیق

روش تحقیق

از ۲۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷

کاربرد تیپینگ در ورزش

کاربرد تیپینگ در ورزش

از ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷